Više o Predragu:

  • Krav Maga Graduate 1
  • Krav Maga Kids & Teens instruktor
  • Voditelj grupe za djecu i tinejdžere u dvorani Kozari bok

Predrag je aktivno u Krav Maga sustavu od 2014. godine te je kroz godine treninga ulagao u razvoj znanja kroz seminare, edukacije i redovita testiranja za stupnjeve. 

Od 2018. godine, vodi grupe za odrasle, tinejdžere i djecu, a trenutno je aktivan na lokaciji Kozari bok.