• Glavni instruktor KMH i Krav Maga Expert
  • Specijalist za neposrednu tjelesnu zaštitu osoba
  • Predavač na Učilištu AKD Zaštite

[email protected]   091 580 5160

Marijan Škiljić rođen je 1978 godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Velikoj Gorici, nakon čega diplomira na stručnom studiju na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom cijele karijere radi na poslovima sigurnosti, a specijalizaciju za neposrednu tjelesnu zaštitu osoba završio je u Izraelu, kao i većinu edukacija vezanih za Krav Maga sustav i poslove sigurnosti.
Predavač je na Učilištu AKD Zaštite, na edukacijama za izobrazbu tjelohranitelja, te je autor mnogih članaka i stručnih radova iz područja sigurnosti i Krav Maga treninga.