Marina, Put laza 11

KRAV MAGA CENTAR NE RADI DO RUJNA

ivan.kujundzic@krav-maga.hr, 099 4101 584

PON UTO SRI ČET PET SUB
  19:00 - 20:00 h   19:00 - 20:00 h   9:00 - 10:00 h

 

Trogir, Balanče 10

KRAV MAGA CENTAR NE RADI DO RUJNA

info@krav-maga.hr  |  091 3836 357 (Tomislav), 099 4101 584 (Tereza)

PON UTO SRI ČET PET

Krav Maga djeca

19:00 do 20:00 h

 

Krav Maga djeca 

19:00 do 20:00 h

 

Krav Maga djeca

19:00 do 20:00 h

Krav Maga za odrasle

20:00 - 21:30 h

 

Krav Maga za odrasle

20:00 - 21:30 h

 

Krav Maga za odrasle

20:00 - 21:30 h