Rođena u Bjelovaru, a 2011. dolazi u Zagreb na studij pedagogije.
Diplomirala je na temu Znakovni jezik kao prirodni jezik gluhih.
Uz fakultet završila je srednju glazbenu školu i tečaj hrvatskog znakovnog jezika u Udruzi gluhih i gluhoslijepih osoba DODIR.

Završila je stručno osposobljavanje za stručnog suradnika pedagoga u Školi za medicinske sestre Vrapče. Radila je kao pomoć u učenju učenicima s ADHD-om i ima višegodišnje iskustvo kao pomoćnik u nastavi (poremećaj iz spektra autizma i down sindrom).
Ima položenu edukaciju za pomoćnika u nastavi te je sudjelovala na konferenciji o ADHD-u.

Stupanj u Krav Maga sustavu: Practitioner 5

U Krav Maga sustavu je od 2018., a 2022. završava KIC (Kids instructors course) program za rad s djecom te pokreće grupu za djecu s poteškoćama u razvoju.


Članci: