Krav Maga Hrvatska je krovna organizacija u Hrvatskoj koja okuplja sve Krav Maga centre.
Iako se 10 godina ne čini puno, dug je bio put od otvaranja prvih dvorana i formiranja prvih grupa do školovanja najnovije generacije instruktora. Sustav se razvijao na globalnoj razini, a na lokalnoj smo pratili trendove, pa danas imamo specijalizirane treninge za djecu i žene, samostalnu organizaciju koja je uzor drugima u regiji i šire te jaku podršku matičnog KMG-a. Nakon dugog zatišja, Eyal Yanilov nas u posljednjih nekoliko godina redovito posjećuje te vodi seminare i polaganja za instruktore i polaznike. Upravo je njegov prvi susret sa Zagrebom trenutak koji smatramo začetkom naše organizacije.
 
Prvi Eyalov seminar u Hrvatskoj održan je u Zagrebu u drugoj polovici 2005. godine. Prostor u kojem je održan, dvorana u Domu sportova, više nije u funkciji, ali duh tih početaka preselili smo na nove lokacije gdje s istim žarom radimo na novim i većim projektima. Tad u Hrvatskoj još nije bilo licenciranih KM instruktora, tek nekoliko entuzijasta. Iz grupe s više od 40 ljudi, izašla je prva generacija naših instruktora, budućih voditelja škola i pionira KMH. To su (abecednim redom): Domagoj Bakija, Dubravko Magdić, Samir Sedić i Marijan Škiljić. Uz podršku AKD Zaštite te u organizaciji Profightstore-a, održan je trening-seminar s čovjekom koji je za prisutne još bio nepoznanica. No, taj je događaj bio okidač da se tih nekoliko entuzijasta otisne do Budimpešte zbog instruktorske obuke. U kratko vrijeme postavljeni su temelji KMH. Krav Maga Hrvatska danas je vodeća organizacija na području obuke u samoobrani u našoj zemlji. Eyal i njegov KMG više nisu nepoznanica budući da ga u stopu pratimo već čitavo desetljeće.