Datum objave: 13.10.2017

Na Response Weekend-u – Gun threat solutions između ostalog obradit ćemo i tehnike za preživljavanje talačkih situacija koje uključuju napadača naoružanog pištoljem.

Kada kažemo talačka situacija, većina će ljudi pomisliti na situaciju pljačke banke gdje kriminalac prijeteći pištoljem koristi taoca kao živi zid prilikom pokušaja bijega. Iako je to samo jedna od situacija gdje bi poznavanje tehnika za preživljavanje talačke situacije bilo primjenjivo, one ipak obuhvaćaju puno više od toga.

Općenito kada govorimo o prijetnji pištoljem vrlo često naglašavamo da je s taktičkog aspekta prihvatljivo učiniti ono što napadač traži od nas. Primjer, napadač prijeteći pištoljem traži od nas novac, sat ili ključeve od auta i ako davanjem traženog zadovoljimo njegovu potrebu, on će otići i ostavi nas na miru. U ovom primjeru to je možda najbolje rješenje našeg problema.

Međutim u slučaju asocijalnog nasilja kada napadač pokušava žrtvu pod prijetnjom pištolja premjestiti na mjesto prihvatljivije za napadača možemo biti sigurni da ju dovodi u daleko nepovoljniji i opasniji položaj. U takvoj situaciji upravo tehnike koje ubrajamo u tehnike za preživljavanje talačke situacije postaju jedino rješenje našeg problema i jedini izlaz u tom trenu za očuvanja vlastitoga zdravlja ili možda čak života.

PRIJAVE