Datum objave: 27.08.2019

Bez rekreacije nema zdravog života. Stoga, od malena treba učiti djecu brinuti se o sebi i svom zdravlju.
Bliži nam se jedan takav događaj za djecu i mlade na kojem će isti imati priliku predstaviti svoje vještine.

„Growing Up“ event održat će se na Zagrebačkom velesajmu od 6.-8. rujna 2019. godine te je namijenjen i djeci i roditeljima. Usmjeren je na edukaciju te kreativne i sportske aktivnosti za mlađe uzraste. Idealna dvodnevna zabava, sport, vježba i rekreacija. Osim toga, naglašava se važnost poučavanja djece o tome kako učiti i postati najbolji u onome čemu se baviš.

Na Growing Up događaju velika će se pažnja posvetiti posebnom obliku treninga, Krav Magi te organizaciji „Logos Učiteljica“ čiji se rad temelji se na organizaciji učenja, koncentraciji i motivaciji samog djeteta za samostalniji rad te posebnu pažnju stavljaju na otkrivanje individualnog potencijala samog djeteta.

Krav Maga je osmišljena za djecu svih dobnih skupina. Preslikava stvarne životne situacije te nudi rješenja koja će pomoći djeci da se nose s teškim okolnostima. Prednosti koje Krav Maga nudi nisu ograničene samo na samoobranu. Izvrsno je sredstvo za postizanje brojnih drugih prednosti kao što su zdravstvene prednosti, učenje samodiscipline, povećavanje samopouzdanja i još puno toga. Upravo su to najvažnije prednosti ovog sporta koje najviše privlače roditelje da upišu svoje dijete na tečaj Krav Mage.

Osim toga, kroz trening djeca uče da je odustajanje uvijek posljednja opcija. Ista potiče razvoj njihovog samopouzdanja, ali i discipline i poštovanja prema drugima. S obzirom na to da je samodisciplina važan preduvjet za uspjeh u raznim situacijama, naglašava se važnost iste, jer će samo tako moći kontrolirati svaku situaciju u kojoj će se naći u budućnosti.

Krav Maga je vrlo praktična i korisna za djecu jer se temelji na prirodnim pokretima koji im omogućuju stjecanje snage na način koji najbolje odgovara njihovom tijelu. Dakle, Krav Maga potiče djecu na aktivnost što vodi do zdravog razvoja kostiju, mišića, ali i motoričkih sposobnosti. Ne smijemo zaboraviti niti poboljšanje koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti.

Gotovo identičan pristup, samo kroz umni trening, pruža organizacija Logos Učiteljica. Njihov pristup bazira se na individualnom radu ili radu u malim skupinama što dovodi do izvanrednih rezultata svakog pojedinačnog djeteta. U konačnici djetetu raste samopouzdanje, sklonije je samostalnom radu i inicijativi.

Krav Maga uključuje zabavne aktivnosti koje potiču djecu na konstantno učenje i razvijanje poštivanja jednih prema drugima, a organizacija Logos Učiteljica također ima zabavan pristup svom radu kroz tehniku učenja – mentalne mape i mnemothnike koje dovode do dugoročnih rezultata.

Kombinacija fizičko–mentalnog razvoja kroz Krav Magu te poticajna usmjeravanja djeteta kroz smjernice Logos Učiteljica uvelike će doprinijeti razvoju svakog djeteta.

Upoznajte Krav Maga program za djecu kroz pola sata trening-radionice na sajmu u terminima:
petak 06.09. u 13h
subota 07.09. u 10:30h
nedjelja 08.09. u 15:30h