Krav Maga benefiti Datum objave: 03.01.2018

Krav Maga je sustav koji se počeo razvijati 40-ih godina prošlog stoljeća, a svoju osnovu ima u prirodnom ljudskom pokretu. To Krav Maga vještine čini lakšima za usvajanje i uporabu. Tehnike su podijeljene u jednostavnije i složenije, a uče se postupno, redovnim treninzima. Pružaju nam znanje da razlikujemo potencijalno opasne i nasilne situacije od onih bezazlenih.

Učenje Krav Maga poboljšava naš fokus, a pozitivno utječe na našu mentalnu i fizičku kondiciju na nekoliko razina.

Saznajmo detaljnije o benefitima Krav Maga. 

         F O K U S          

       T A K T I K A       

MENTALNI     ASPEKT

KONDICIJSKI ASPEKT

TEHNIČKI    ASPEKT  


FOKUS

Cilj: Zanemariti nebitne podražaje iz okoline, a usmjeriti pozornost u pravom smjeru (bilo da je riječ o neugodnoj situaciji ili rješavanju kakvog zadatka).

U svijetu u kojem prevladava multitasking, mogućnost fokusiranja na određenu misiju ili zadatak je vještina koja čini razliku. Krav Maga trening kroz jednostavne i složene vježbe pozitivno djeluje na naš fokus i uči nas kako da se fokusiramo na proces, a ne na ishod. 

Znanstvena istraživanja pokazuju kako prosječna osoba 6 - 10 puta u minuti izgubi fokus (pozornost) što drastično smanjuje učinkovitost na svim razinama. Nemogućnost zadržavanja pozornosti je glavni uzročnik stresa, a time i nemogućnosti ostvarivanja poslovnih ciljeva, izostanka kvalitetne i otvorene komunikacije, a u konačnosti dovodi do stvaranja klime nepovjerenja. Nakon što se netko prekine u poslu, obično su toj osobi potrebne 23 minute i 15 sekundi da se ponovno koncentrira na zadaću. Većina ljudi u tom periodu ,,gubljenja fokusa" najčešće obavi bar još dvije stvari prije nego što se ,,vrati" prvobitnom poslu. 

Krav Maga trening je osmišljen tako da kroz razne vježbe i igre pomaže polaznicima u fokusiranju. Kako prolazi vrijeme i povećava se broj treninga koji je iza nekoga, tako se postupno skraćuje brzina reakcije i povećava se mogućnost boljeg koncentriranja na zadatak. 


  TAKTIKA

Taktičko postupanje podrazumijeva prepoznavanje i prevenciju konfliktnih situacija.

Koji su nam najbolji načini za postizanje ciljeva koje smo si odredili? Imamo li već neke taktike kojima rješavamo situacije, a da ih nismo ni svjesni? Imati taktiku znači da imamo najbrže i najučinkovitije rješenje za konkretnu situaciju u kojoj smo se našli. 

Ako pogledamo konfliktne situacije, odnosno napad (verbalni ili fizički), onda možemo zaključiti: Napadač je taj koji bira: 

 • vrijeme napada  
 • mjesto napada ili konflikta 
 • oružje / oruđe koje će koristiti 
 • metu / žrtvu 
 • okruženje koje mu ide u prilog  

Ako promijenimo bilo koju od ovih varijabli, možemo utjecati na ishod sukoba, često i bez ulaska u fizički sukob. Taktičko postupanje u Krav Maga treningu nas uči kako utjecati na sve segmente konfliktne situacije, uključujući prepoznavanje agresivnih namjera te čitanje verbalnih i neverbalnih znakove. Isto tako, uči nas kako se pozicionirati u takvim situacijama i što prije uspostaviti kontrolu.

 


MENTALNI ASPEKT

Mentalnu pripremljenost možemo definirati kao sposobnost da ostvarimo fizičke potencijale pod psihičkim pritiskom. 

Tri su osnovne reakcije u slučaju opasnosti: bijeg, borba i smrzavanje.
Osnove mentalne pripremljenosti su kontrola emocija, zadržavanje fokusa i relaksacija. 

Da bismo mogli postići kontrolu nad situacijom, moramo postići kontrolu nad samima sobom. Dio Krav Maga treninga, usmjeren na razvoj mentalnog aspekta uključuje tehnike za: 

 • smanjenje stresa (antistres) 
 • razvoj i unapređenje motivacije 
 • kontrolu i regulaciju emocija 
 • stres management, odnosno upravljanje emotivnim reakcijama 
 • razvoj profesionalizma 
 • definiranje i razvoj sportskog stava 
 • razvoj i unapređenje fokusa 
 • kontrolu privatnih i profesionalnih distraktora 
 • razvoj osobnih potencijala  
 • kontrolu distrakcija s kojima se surećemo 
 • razvoj strpljenja 

    kONDICIJSKI ASPEKT

Svaka taktika koju primjenjujemo i sve tehnike koje učimo jačaju nam um i pripremaju nas na izazove. Snažan um mora ići ukorak s jakim tijelom koje će sav posao koji mozak zamisli provesti u djelo. 

Svi znamo za uzrečicu: U zdravom tijelu zdrav duh. Krav Maga sadrži i neizostavan kondicijski aspekt koji uključuje vježbe za razvoj snage, brzine, fleksibilnosti, koordinacije i izdržljivosti. Naravno, rezultat toga je zdravo i oblikovano tijelo koje nam pomaže u obavljanju svakodnevne zadaće. 


TEHNIČKI ASPEKT

Da bismo mogli obraniti sebe i druge, moramo poznavati barem osnove tehnike samoobrane.

Krav Maga tehnike specifične su po tome što su usmjerene na brzu i efikasnu neutralizaciju napada, odnosno napadača, brzo se uče i ne uključuju finu motoriku. Ako uzmemo u obzir da naš mozak već preko 116 otkucaja srca u minuti isključuje finu motoriku, onda nam je jasno da one tehnike koje uključuju finu motoriku ne mogu funkcionirati pod stresom.  


ŽELIM REZERVIRATI TRENING