Krav Maga borbeni mentalitet Datum objave: 17.05.2017

Uvodna riječ

Oduvijek su treneri tražili načine kako bi unaprijedili svoj način rada da bi sportašima omogućili pravilan i skladan razvoj svih potrebnih sposobnosti i osobina s ciljem unapređenja sportskih rezultata. Izbor borilačkih sportova s tim je ciljem oduvijek bio česti odabir koji je donosio svježinu i nove trenažne izazove sportašima bez obzira na sportsku specijalizaciju. Nažalost, ponekad rana sportska specijalizacija dovodi do zamora i ranog prestanka bavljenja sportom. To je danas posebice izraženo kada se vrijednost sporta prvenstveno naglašava u vanjskim postignućima kao što su osvojene medalje ili novčane nagrade. Važnost poticanja ispravnih i praktičnih motiva bavljenja vježbanjem važna je zadaća svakog trenera. Uvođenjem dopunskih sadržaja u redovne trenažne procese koji svojim oblikom i sadržajem obogaćuju i daju dodatnu vrijednost iznimno je važno i potrebno sportašima kako bi zadržali motivaciju na potrebnoj razini, a isto tako i dalje radili na onim sposobnostima i osobinama koje su bitne za uspjeh u njihovom sportu. Kao što u drugim sportovima možemo unaprijediti sportsku izvedbu uvođenjem borilačkih sportova u trening, tako i uvođenjem praktično primjenjivih borbenih vještina u borilačke sportove možemo značajno unaprijediti izvedbu sportaša na natjecanju, ali i učiniti trening zanimljivim.

Krav Maga je praktična metoda borbe koja svojim sadržajima i oblicima treninga može značajno utjecati na razvoj sposobnosti i osobina boraca u borilačkim sportovima, a posebice na razvoj borbenog mentaliteta. 

Krav Maga, borilačke vještine i borilački sportovi. Što predstavljaju?

Krav Maga je u svojoj osnovi borilačka vještina. Borilačke su vještine sustav tradicija i vježbi čija je izvorna namjena bila priprema tijela i uma za borbu. U svojoj modernoj formi, borilačke vještine koriste se za održavanje fizičke spremnosti, za razvoj poželjnih osobina ličnosti i poboljšanje zdravstvenog statusa. Mnoge kulture svijeta kroz povijest stvorile su svoje sustave za prenošenje borilačkih vještina. Povećanje njihove popularnosti na zapadu dovela je do transformacije velikog broja tradicionalnih BV u sportove s jasno definiranim pravilima. Jednim je dijelom ova transformacija dovela do zaborava što je izvorna svrha borilačkih vještina. Stoga je nastala potreba za vraćanjem njihovoj prvotnoj svrsi, a to su samoobrana i poboljšanje zdravstvenog statusa vježbača. Suvremene borilačke i borbene vještine nastaju na temeljima tradicionalnih BV koje su prilagođene suvremenim prijetnjama i izazovima te se formiraju kao jedan zaokružen sustav samoobrane. Krav Maga je takav sustav sa suvremenim odgovorima na trenutne prijetnje i opasnosti, a svojim metodama i principima treninga efikasno doprinosi poboljšanju izvedbe u suvremenim borilačkim sportovima.

Borilački su sportovi polistrukturalne acikličke aktivnosti, a cilj im je simbolička destrukcija protivnika koja se postiže udarcima, bacanjima, gušenjima, polugama i zahvatima držanja. Borilački se sportovi razlikuju po svojoj tehnici, kao i sa zahtjevima za određenim motoričkim i funkcionalnim sposobnostima potrebnima za uspjeh.

Tablica 1. Motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebne za borilačke sportove
Borilački sport Aerobna izdržljivost Anaerobna izdržljivost Fleksibilnost Mišićna izdržljivost Mišićna snaga
Aikido Nisko Nisko Srednje Srednje Nisko
Jujitsu Nisko Nisko Srednje Srednje Srednje
Judo Visoko Visoko Srednje Visoko Visoko
Karate Visoko Visoko Visoko Srednje Visoko
Kung fu Visoko Visoko Visoko Srednje Visoko
Muay thai Visoko Srednje Srednje Srednje Visoko
Taekwondo Visoko Visoko Visoko Srednje Visoko

 

Uvažavajući posebnosti pojedinih BS, možemo generalno zaključiti da, s kineziološkog aspekta, ove sportove svrstavamo u složene i zahtjevne sportske discipline u kojima su tehnike okarakterizirane kretnim strukturama otvorenog kinetičkog lanca s kretnjama u svim ravninama i oko svih osi.

Krav Maga u borilačkim sportovima

Iako nas Krav Maga kao praktična metoda borbe uči i obučava kako izbjeći, spriječiti i razriješiti bilo koju vrstu nasilja i napada, u svojem krajnjem cilju, direktnom sukobu s protivnikom, ima za cilj stvarnu destrukciju i kontrolu protivnika. Tijekom borbe, borci tu destrukciju nastoje izvesti izborom više ili manje pogodnih tehnika (udarcima, bacanjima, gušenjima, polugama ili zahvatima držanja). Isto tako, Krav Maga kao vještina samoobrane nudi spektar instinktivnih i jednostavnih tehnika kako se obraniti u slučaju napada od prije navedenih tehnika. Ti napadi mogu biti usmjereni na nas ili na nama bliske osobe ili osobe koje štitimo.

Dakle, Krav Maga spada u grupu borilačkih aktivnosti u kojima su integrirane tehnike više borilačkih vještina i sportova. Po energetskom angažmanu možemo ju svrstati u grupu aktivnosti s dominantnim aerobno-anaerobnim (glikolitičkim) kapacitetom. Krav Maga je disciplina sa složenim informacijskim i struktualnim karakteristikama te potrebom za razvijenim funkcionalno-motoričkim sposobnostima, pri čemu je značajan utjecaj antropoloških karakteristika na uspješnost u stvarnom sukobu. S obzirom na to da je ključna nepredvidljivost i protivnika i doprinos pojedinih sposobnosti i karakteristika, suparnici mogu primjenjivati različite tehnike i taktike, a variraju i kondicijske sposobnosti i osobine ovisno o njihovoj treniranosti.

Krav Maga nije sport i nema sportskih natjecanja. Ipak, karakteriziraju je iznimno zahtjevna testiranja za zvanja / stupnjeve koja mogu trajati i nekoliko sati u kojima su kandidati izloženi iznimnim psiho-fizičkim opterećenjima. Za uspješan prolaz na takvim testiranjima nužna je specifična razvijenost funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te iznimna mentalna pripremljenost. Iz toga možemo izvesti hipotetsku faktorsku strukturu uspješnosti. Jednadžba specifikacije uspjeha u KM hipotetska je struktura sposobnosti, osobina i znanja praktikanata koje su važne za uspješan prolaz na testiranjima za zvanja. Postoji izvjesna povezanost između testiranja i stvarnih situacija jer je cilj testiranja dovesti kandidata u takve fizičke i mentalne situacije koje svojim karakteristikama odgovaraju stvarnim situacijama.

Teško je izvesti jednu jedinstvenu jednadžbu specifikacije jer ovisno o borbi mogu prevladavati različite sposobnosti. Nažalost ne postoji znanstveno istraživanje koje bi preciznije definiralo postotak utjecaja pojedinih sposobnosti i osobina, ali iz iskustva možemo izvesti hipotetsku faktorsku strukturu za uspješnost u KM. Iako je ona složena, hijerarhijski redoslijed pojedinih karakteristika bio bi:

  • antropološke osobine: brzina, koordinacija, snaga, fleksibilnost, preciznost i ravnoteža
  • konativne osobine: agresivnost, upornost, emocionalna stabilnost, samosvjesnost
  • kognitivne osobine: faktor percepcije, pamćenje, specijalizacija i induktivno razmišljanje
  • funkcionalne sposobnosti: aerobne, anaerobne i aerobno-anaerobne

Brzina je sposobnost koja je značajna za uspjeh jer je direktno odgovorna za brzinu izvođenja kretanja, blokova, udaraca, bacanja i izmicanja. Za izvođenje tih tehnika važni su svi vidovi brzine: brzina jednostavnog pokreta, frekvencija pokreta i brzina reakcije. Brzina reakcije omogućuje pravovremeno izbjegavanje i blokiranje protivnikovog napada, iskorištavanje najpogodnijeg trenutka za napad i protunapad. Frekvencija pokreta bitna je u obrani i napadu zbog mogućnosti primjene više tehničkih elemenata, a sve je to povezano brzinom jednostavnih pokreta koja omogućava brzo izvođenje svih tehničkih akcija. Krav Maga je polistrukturalna aciklička aktivnost i kao takva se mora izvoditi tehnički savršenim gibanjima, a to se može postići samo uz izražene koordinacijske sposobnosti. Zato je koordinacija odmah do brzine po značaju važnosti za uspjeh. Dobra koordinacija omogućava brzo kretanje, brzu promjenu pravca kretanja, kombinaciju izvođenja blokova i udaraca, te uspješno usvajanje i savladavanje motoričkih zadataka u procesu učenja. Snaga, i to eksplozivna, iznimno je važna pa zauzima treće mjesto u motoričkom spektru sposobnosti. Eksplozivna je snaga bitna za čvrsto blokiranje, izvođenje udaraca i izbjegavanje kontakta. Isto tako značajnu ulogu ima i repetitivna snaga koja omogućava višekratno ponavljanje blokada, udaraca i kretanja. Kao i kod većine borilačkih sportova, fleksibilnost je značajna za uspješno izvođenje udaračkih tehnika. Posebno je bitna pokretljivost u zglobu kuka, ali i ramena o kojima ovisi efikasnost udaraca rukama i nogama.

Svakako preciznost je u konačnici presudna. Ukoliko udarci nisu precizno plasirani u vitalne točke, onda će i efikasnost udaraca biti umanjena. U slučajevima kad te udarce izvodimo nogama, onda nam je i ravnoteža presudna, zbog čega je ona bitna sposobnost koja dolazi do izražaja prilikom kretanja, promjene stavova i sličnih kretnji.

Slika 2. Hipotetska jednadžba specifikacije uspješnosti u Krav Maga
Slika 3. Hipotetska jednadžba specifikacije uspješnosti u Krav Maga (motoričke sposobnosti)

Hipotetska jednadžba specifikacije uspješnosti u Krav Maga (motoričke sposobnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz ovoga opisa sposobnosti i osobina možemo prepoznati i usporediti jednadžbe specifikacije uspješnosti s borilačkim sportovima kao što su judo (slika 4.), hrvanje, karate (slika 5.), tae kwon do ili MMA s Krav Maga. Svakako da postoje specifičnosti za svaki navedeni sport, ali ono što KM povezuje sa svim tim sportovima prije svega je borbeni mentalitet. Razvijanje borbenog mentaliteta i mentalnog kondicioniranja (slika 6.) jest ono što Krav Maga značajno izdvaja u odnosu na uobičajene borilačke sportove. Postoji značajna povezanost sposobnosti i vještina s navedenim sportovima, a ono što KM čini pogodnom za treniranje u cilju poboljšanja izvedbe u borilačkim sportovima jesu posebno oblikovani programi koji utječu na mentalnu pripremljenost u specifičnim uvjetima borbe.

Slika 4. Hipotetska jednadžba specifikacije uspješnosti u judu (Sertić i Lindi, 2003.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Hipotetska jednadžba specifikacije uspješnosti u karateu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnim načinom primjene Krav Maga treninga, kao dopunskog sadržaja sportske pripreme, može se pomoći u razvoju osobina i sposobnosti važnih za uspjeh u borilačkim sportovima.

Važno je shvatiti da Krav Maga nudi brojne trenažne sadržaje koji se mogu primijeniti u borilačkim sportovima. U suradnji s Krav Maga instruktorima samoobrane, a posebice mentalnog kondicioniranja i borbenog mentaliteta, efikasnim doziranjem i odabirom sadržaja Krav Maga treninga može se iskoristiti kao sredstvo koje u budućnosti za posljedicu mogu dati primjetne razlike bitnih nijansi između najboljih i onih manje uspješnih boraca.

 

Kristian Družeta, struč.spec.cin.

Pročitaj i:

Kako će ti mentalni trening pomoći da budeš bolji borac?

Borba i sparing za Krav Maga